สินค้าล่าสุด
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าขายดี
 

Customers

ที่ได้รับ ความไว้วางใจ ใช้ สินค้า เตียงเหล็ก เอสดี  เพียงบางส่วน 

รายชื่อลูกค้า ส่วนราชการ มหาลัย โรงพยาบาล

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-201)

กรมราชทัณฑ์ คลอง 6 (เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-822)

โรงพยายบาล ราชวิถี (เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-821)

โรงพยาบาล พนมสารคราม (เตียงเหล็ก 2 ชั้น  SD-226)
โรงพยาบาล ศรีธัญญา  (เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-227 )

โรงเรียน นายร้อยตำรวจ สามพราน 
(เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-226 )

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล เพชรเกษม  (เตียงเหล็ก SD-803)
โครงการปลูกปัญญา (เตียงเหล็ก SD-801)
CHEMSTAR BANGKOK NAUTICAL SCHOOL (เตียงเหล็ก 2 ชั้น  SD-201)
วิทยาลัย เทคโนโลยี่ ไอ อาร์ พี ซี (เตียงเหล็ก 2 ชั้น  SD-201)
มหาวิทยาลัย ศรีนคริทรวิโรฒ องค์รักษ์ (เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-822)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-822B ) 
มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
-ธนบุรี   (เตียงเหล็ก 2 ชั้น  SD-201B)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขต บางเขน (เตียงเหล็ก SD-929)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขต ลพบุรี  (เตียงเหล็ก 2 ชั้น  SD-209)
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต ชลบุรี  (เตียงเหล็ก 2 ชั้น  SD-201)
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี (เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-225)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพัทลุง (เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-225)
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย  
(เตียงเหล็ก 2 ชั้น SD-224)

การท่าเรือ แหลบฉบัง (เตียงเหล็ก 2 ชั้น  SD-206)
การท่าเรือ คลองเตย 
(เตียงเหล็ก 2 ชั้น  SD-206)

กรมยุทธบริการทหาร - กองบัญชาการกองทัพไทย (เตียงเหล็ก SD-934 )

หมู่บ้านทหารผ่านศึก (รามอินทรา)  (เตียงเหล็ก SD-805)
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วประเทศ (เตียงเหล็ก SD-922 )

 

เรียงลำดับโดย:
Catalog-2017
Catalog-2017
Catalog-2017


UA-38529814-1